31 december 2009

Nytårshilsen

Saa er 2009 ved at rinde ud - et aar der har vaeret helt saerligt for Hiroko og mig. Det er det foerste aar, siden Hiroko forlod Danmark i 2005, at vi har vaeret i samme verdensdel hovedparten af tiden. I april havde vi et fantastisk bryllup i Tokyo, i traditionel japansk stil med et par danske indslag. Vi blev meget overvaeldede over at have hele 25 gaester med fra Danmark, hvilket gjorde det til en anderledes oplevelse ogsaa for de lokale. I det hele taget har jeg vaeret meget glad for de rigtig mange besoeg hjemmefra - tusind tak til alle, der har vaeret forbi!

Arbejdsmaessigt har det ogsaa vaeret et spaendende aar, hvor vi har faaet nogle gode resultater i laboratoriet, og jeg var til konference i Rom med Hiroko som medfoelgende fysikerkone. Udover de mange gode oplevelser, jeg har haft herovre, har der selvfoelgelig ogsaa vaeret nogle mindre gode ting: Det er nogengange haardt at vaere saa langt vaek fra familie og venner, og vi har heller ikke altid saa meget tid sammen i hjemmet paa grund af lange arbejdstider. Paa trods af det er jeg glad for at vaere her, og for de erfaringer jeg faar (selvom jeg slet ikke har laert saa meget japansk, som jeg havde haabet paa).

Med hensyn til bloggen her, saa har jeg vist ikke vaeret saerlig ihaerdig med opdateringerne. Jeg tror ikke, rigtig jeg duer til at skrive jaevnlige indlaeg om loest og fast. Jeg skal nok proeve at fortsaette med at skrive her, men ellers vil jeg foreslaa at I kigger paa min nye tumblelog - en slags miniblog der kraever meget mindre indsats af mig. Super! Foreloebig har jeg primaert brugt den til at uploade fotos, jeg har taget fra mobiltelefonen, og det vil jeg nok blive ved med. Saa selvom jeg skriver paa engelsk der, saa skulle den vaere til at foelge med i ogsaa for bedsteforaeldrene ;) Vaer saa artig at kigge ind paa http://turningmirrors.tumblr.com.

Endelig vil jeg oenske alle, der maatte laese dette, et rigtig lykkeligt 2010 med godt helbred, penge nok, mange gode stunder med familie og venner, og rigeligt med dage hvor I kan gaa i seng med foelelse af at livet er smukt.

Godt nytaar!

09 december 2009

Selvmord

I går morges, på vej til arbejde standsede toget pludseligt. I højttalerne sagde de noget om problemer på Gotanda station, der hvor jeg var stået på få minutter tidligere. Jeg fik aldrig helt fat på, hvad der var galt. Der gik omkring 5 minutter før toget kørte videre, men da det kom ind på Ebisu, næste station, stod det stille, og vi fik at vide at der ville gå en rum tid før kørslen blev genoptaget. Jeg valgte at tage metroen videre i stedet, selvom det også tog lang tid, kostede ekstra, og betød at jeg måtte gå et godt stykke vej. Jeg kom på arbejde tre kvarter for sent.

I dag fortalte en kollega at det var en 60-årig mand, der havde sprunget ud foran toget på Gotanda. Kun et par minutter efter jeg havde været på platformen! Uhyggeligt...

Desværre er det slet ikke en sjælden hændelse her i Japan at frustrerede eller livstrætte mennesker begår selvmord foran et tog. Det er vældig trist, især fordi de efterladte udover chokket og sorgen ofte også må imødese et erstatningskrav fra jernbaneselskabet. Stakler!

PS. Tænkte lige over at ordet "selv-mord" på dansk virker meget kraftigere end det lidt sterile latinsk-engelske "suicide". På japansk er det også selv-mord: 自殺 (jisatsu).